• Στο σχεδιασμό της Σχολής πρωτεύον ρόλο έλαβε εξ‘ αρχής η ανάγκη δημιουργίας ενός ασφαλούς, ευρύχωρου και τεχνολογικά εξοπλισμένου χώρου που θα ανταποκρινόταν στις απαιτήσεις της κάθε ηλικίας. Έτσι, η Σχολή διαθέτει 3 κλιματιζόμενες αίθουσες διδασκαλίας με ξύλινο δάπεδο ειδικά σχεδιασμένο να απορροφά στο μέγιστο τους κραδασμούς. Σε κάθε αίθουσα υπάρχει πιάνο, έξοδοι κινδύνου και ηχητικό σύστημα. Επίσης όλες οι αίθουσες διαφέρουν μεταξύ τους καθώς έχουν σχεδιαστεί για τις ξεχωριστές ανάγκες της κάθε ηλικίας.

    Στη Σχολή υπάρχουν ακόμα σαλόνι αναμονής, όπου προσφέρεται καφές σε όσους γονείς επιθυμούν να περιμένουν στο χώρο για να παραλάβουν τα παιδιά τους με το πέρας του μαθήματος, κλιματιζόμενα αποδυτήρια και πλήρως εξοπλισμένοι βοηθητικοί χώροι.

    Για τη μέγιστη ασφάλεια των παιδιών, το κτίριο παρακολουθείται εσωτερικά και εξωτερικά από κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης.